close
Menu

Sommarmöte Hushållningssällskapet i Jönköpings län

Hushållningssällskapet i Jönköpings län hade den 29/8 sommarmöte på gården Vasen i Nye. Dagen lockade många besökare, ca 6500 st och rekord i utställare, 130 st. Åhmans Traktorcentrum AB tackar Hushållningssällskapet i Jönköpings län och Vasens lantbruk för det fina arrangemang de skapat tillsammans med utställare.