close
Menu

Ny leverantör av maskiner

Åhmans ingår nu ett exklusivt samarbete tillsammans med Trejon AB för regionen Östergötland och delar av Småland.
Åhmans har länge haft ett samarbete i norra Småland men som nu utökas så att vi marknadsför Trejons maskinprogram i hela området. Tack vare Trejons breda produktprogram får vi nu en leverantör som täcker upp stora delar av vårt maskinbehov. Trejons sortiment håller en hög kvalitetsgrad och ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar, det passar bra in med vårt övriga sortiment.

Samarbetet startar officiellt under våra visningsdagar på Vågerstad Gård den 29-30 september där stora delar av Trejons maskinprogram visas.