close
Menu
null
undefined
undefined
undefined
undefined

MaskinsynkroniseringAMS Driftsystem

  • Maximerad produktivitet med flygande tömning
  • Prioriterad tömning och stressfriare körning
  • Ökad effektivitet och produktivitet vid arbeten där flera maskiner utför ett antal olika uppgifter samtidigt
  • Underlättar samordning av två eller flera maskiner på samma fält
null

Samordnad logistik

John Deere maskinsynkronisering möjliggör delade täckningskartor och referenslinjer mellan maskiner på samma fält. Detta sker antingen via John Deere kommunikationsradion eller via JDLink fjärrstyrd nätsluss. Det innebär att alla som arbetar på fältet lätt kan identifiera redan bearbetade ytor, medan man med funktionen sektionskontroll automatiskt undviker dubbel bearbetning med växtskyddsmedel, gödning eller utsäde. Delade referenslinjer säkerställer att alla fordon kör i exakt samma spår.

Prioriterad avtömning

Prioriterad tömning

På traktormonitorn kan föraren se exakt position och exakta tanknivåer på samtliga fordon på fältet (tröskor och traktorer/vagnar).

Synkroniserade fordon

Synkroniserade fordon

John Deeres maskinsynkronisering möjliggör GPS-baserad synkronisering av tröskans och traktorns/vagnens hastighet och körriktning på fältet. Vagnarna fylls jämnt, utan spill och utan risk för att fordon slår emot varandra, särskilt i under dammiga förhållanden. En annan fördel är tillgången till viktig logistikdata, t.ex. nivån i spannmålstanken och tröskans position. Förarna kan också fatta välgrundade beslut om närmaste väg till nästa destination.