close
Menu
null

Autotrac vändtegsautomatikAMS Driftsystem

  • Färre mistor och överlappningar på vändtegen
  • Lägre kostnader för gödning, växtskyddsmedel och bränsle
  • Minimerad jordpackning på vändtegen
  • Ökad komfort och stressfriare körning
null

Imponerande, perfekta vändtegar

AutoTrac vändtegsautomatik är en intelligent och innovativ lösning på 6R- till 9R-serien traktorer, som kombinerar AutoTrac automatisk styrning med systemen för vändtegsmanövrering.

Vilken form fältet än har kontrollerar AutoTrac vändtegsautomatik enkelt och exakt alla traktor- och redskapsfunktioner vid vändning på vändtegen. Automatiken anpassar hastigheten, kopplar in och ur kraftuttaget, höjer och sänker redskapet, på exakt rätt plats och vid exakt rätt tidpunkt. Perfekta vändningar på vändtegen, oavsett vem som kör och oberoende av rådande förhållande.