close
Menu
null
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Aktiv fyllnadskontrollAMS Driftsystem

Maximal förarkomfort
Maximal effektivitet
Även mindre erfarna förare skördar med maximal produktivitet
Skörda dag och natt med minimalt spill


null

Stressfri vallskörd

Tänk hur mycket enklare allt vore om exakthackens utloppsrör kontrollerades automatiskt. Som förare skulle du kunna slappna av, trygg i förvissningen om att vagnen fylls snabbt, smidigt och utan spill. Du skulle kunna koncentrera dig på maskininställningarna för bästa möjliga resultat.

Tömning bakåt

Tömning bakåt

John Deeres aktiva fyllnadskontroll använder en stereokamera som automatiskt kontrollerar rörets rotation och styrskärmens vridning. Systemet kan aktivt spåra transportvagnar och rikta materialflödet från utloppsröret enligt en fastställd fyllnadsstrategi. Vagnen fylls automatiskt till full kapacitet, medan föraren fokuserar på uppgifter som är av betydelse för produktiviteten, exempelvis maskinoptimering. Med aktiv fyllnadskontroll kan utloppsröret också riktas automatiskt för tömning bakåt, t.ex. i början av ett fält.