close
Menu

Guidning och automatik

null

AutoTrac 300 universalsats

AMS Driftsystem
 • Premium John Deere guidning för blandade maskinparker
 • Snabbaste överföring från maskin till maskin: mindre än 30 minuter
 • Minimihastighet på endast 0,5 km/h
 • Vatten- och dammbeständig
 • Snabbare signalåtkomst

null

AutoTrac styrenhet

AMS Driftsystem
 • Guidning med hög precision för blandade maskinparker
 • Inga hytt- eller rattmodifieringar
 • Kompatibel med John Deere automatisk redskapsstyrning

null

AutoTrac

AMS Driftsystem
 • Stressfriare körning, färre mistor och överlappningar
 • En kostnadsbesparing på upp till 8 % för insatsmedel
 • En produktivitetsökning på upp till 14 procent
 • Längre arbetsdagar även vid dålig sikt
 • Mindre jordpackning

null

Autotrac vändtegsautomatik

AMS Driftsystem
 • Färre mistor och överlappningar på vändtegen
 • Lägre kostnader för gödning, växtskyddsmedel och bränsle
 • Minimerad jordpackning på vändtegen
 • Ökad komfort och stressfriare körning

null

AutoTrac Vision

AMS Driftsystem
 • Tidig sprutning under säsong, i 10 till 15 cm höga majsplantor
 • Dra nytta av automatisk guidning, även på fält som såtts utan ett guidningssystem
 • Färre skador på grödan, högre arbetshastigheter på upp till 30 km/h
 • Täck 20 % fler hektar varje dag

null

Traktorintegrerad automatisk redskapsstyrning

AMS Driftsystem
 • Kostnadseffektivt alternativ till kemisk ogräsbekämpning, i hastigheter på upp till 16 km/h
 • Minimal jordpackning tack vare lägre fordonsvikt
 • Flexibel användning av automatisk guidning på fält med manuellt styrd plantering
 • Helautomatisk kontroll av styrning och hastighet för maximal produktivitet och förarkomfort

null

AutoTrac passiv redskapsstyrning

AMS Driftsystem
 • Perfekt drag-i-drag noggrannhet med bogserade redskap under kuperade förhållanden
 • Stressfriare körning
 • Enhetlig plantering/sådd och tillväxt

null

AutoTrac automatisk redskapsstyrning

AMS Driftsystem
 • Traktor och redskap följer samma spår
 • Perfekt spårpassning
 • Inga skador på gröda, bevattningsledningar eller dropptejp
 • Helt raka plogfåror och jämna såbäddar

null

Maskinsynkronisering

AMS Driftsystem
 • Maximerad produktivitet med flygande tömning
 • Prioriterad tömning och stressfriare körning
 • Ökad effektivitet och produktivitet vid arbeten där flera maskiner utför ett antal olika uppgifter samtidigt
 • Underlättar samordning av två eller flera maskiner på samma fält

null

Datadelning på fältet

AMS Driftsystem
 • Dela kartor och fordonspositioner för optimal effektivitet
 • Minska överdosering med delade täckningskartor
 • Matcha täcknings- och referenslinjer mellan maskiner för enkel inställning

null

Traktor/redskapsautomatik

AMS Driftsystem
 • Förenklad användning, t.ex. en knapptryckning, en bal

 • Maximerad kapacitet och högre produktivitet

 • Lugnare arbetsmiljö och stressfriare körning

 • Enhetligare och exaktare arbetsresultat (pressning, sådd m.m.)

 • Lägre bränsleförbrukning

null

Aktiv fyllnadskontroll

AMS Driftsystem
Maximal förarkomfort
Maximal effektivitet
Även mindre erfarna förare skördar med maximal produktivitet
Skörda dag och natt med minimalt spill


null

AutoTrac RowSense radstyrning

AMS Driftsystem
 • Möjliggör automatisk guidning i majs som planterats utan hjälp av guidningssystem
 • Förbättrad skördeeffektivitet även under besvärliga förhållanden
 • Förbättrad produktkvalitet
Guidning och automatik undefined Jönköping, LINKÖPING, SKÄNNINGE, VIKBOLANDET, VIKBOLANDET, GAMLEBY, VETLANDA undefined ÅHMANS TRAKTORCENTRUM AB